Sherbimet Tona

Qendra e Këshillimt

ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike: Shërbim social,mjekësor; Informacione të ndryshme dhe referime; Asistencë e trajtim psikologjik.

Studio Avokatore

ofron ndihmë ligjore falas për gratë dhe vajzat, mbijetuese të dhunës në familje dhe në vështirësi ekonomike. Studio Avokatore asiston përfitueset në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Qendra Ditore e Kujdesit

ofron për rastet e paraqitura në Qendrën e Këshillimit apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore: Strehim nga pak orë deri në 2-3 ditë, në pritje të marrjes së Urdherit te Menjehershem te Mbrojtjes dhe kalimin në një Strehëz;

Aktivitete

Telefononi qendren tone per ndihme

+355 54 254 516

+355 696511674

Njoftime

Histori Suksesi