+355 54 254 516e Hene - e Premte 08:00 -16:00

Networku Rajonal/ Regional Network

Me datë 29/01/2015, në ambientet e Forumit te Gruas Elbasan ( FGE) u organizua takimi i Rrjetit Rajonal, në kuadër të zbatimit të projektit, “Fuqizimi i Grave Viktima të Dhunës në Familje në Qarkun e Elbasanit”, financuar nga Bashkimi Europian me kontributin e “Kvinna till Kvinna”. Moren pjesë përfaqësues të instucioneve si Prefektura, Këshilli i Qarkut, Bashkia Elbasan, Drejtoria e Policisë Qarkut Elbasan, Drejtoria Rajonale e Punësimit, Drejtoria e Shëndetit Publik, Zyra Publike e Përmbarimit, shoqata “Tjeter Vizion” dhe “Në Dobi te Gruas”.

Qëllimi ishte forcimi i punës në rrjet në mbështetje dhe fuqizimin e grave vikitima të dhunës në familje .

———————————————————————————————————————————————————–

On 29.01.2015, Woman Forum Elbasan (WFE)  organized the Regional Network, in the framework of the project, “Empowering Women Victims of Domestic Violence in the Elbasan Region”, funded by the European Union with the contribution of “Kvinna till Kvinna”. Attended the meeting the local representatives from Prefecture, Regional Council, Municipality of Elbasan, Elbasan Police Department, the Regional Directorate of Employment, Department of Public Health, Bailiff Office, and other NGOs.

The aim was to strengthen the networking to support and empower women victim of domestic violence.

Networku Rajonal/ Regional Network

Me datë 29/01/2015, në ambientet e Forumit te Gruas Elbasan ( FGE) u organizua takimi i Rrjetit Rajonal, në kuadër të zbatimit të projektit, “Fuqizimi i Grave Viktima të Dhunës në Familje në Qarkun e Elbasanit”, financuar nga Bashkimi Europian me kontributin e “Kvinna till Kvinna”. Moren pjesë përfaqësues të instucioneve si Prefektura, Këshilli i […]

Contact US

[contact-form-7 404 "Not Found"]