+355 54 254 516e Hene - e Premte 08:00 -16:00

Sesion Fuqizimi / Empowering Session

 

Me datë 31.03.2015, Forumi i Gruas Elbasan Elbasan organizoi sesionin fuqizues me gratë përfituese të tre shërbimeve me probleme dhune e social-ekonomike. Ky sesion fuqizues, u realizua ndryshe nga të tjerët duke mos u zhvilluar vetëm brënda ambienteve të shoqatës.Nisur nga fakti se fuqizimi i gruas është i lidhur ngushtësisht me punësimin dhe me trajnimin e saj professional, gratë përfituese të shoqëruara nga stafi i FGE-së, kaluan në ambientet e Zyrës Rajonale të Punësimit ku u pritën nga drejtori i ketij institucioni Ardit Demiri. Midis tyre u zhvillua një bashkëbisedim, pyetje përgjigje duke ju sqaruar kriteret, politikat e punësimit e të nxitjes së punësimit. Gratë pjesëmarrëse u njohën gjithashtu nga stafi i zyrës së punës me kerkesat për vende te lira pune dhe procedurat e punesimit. Pesë nga gratë pjesëmarrëse u referun për të filluar punë ne nje fason.

______________________________________________________________________________________________________________

On 31.03.2015, the Woman Forum Elbasan organized the empowering session with women beneficiaries of three services, with social-economic and violence problems. This empowering session, was realized differently from the other ones, since it was not held in the facilities of the organization. Since the empowering of women is closely related with their employment and vocational training, the beneficiaries’ accompanied by the staff of WFE visited the premises of the Regional Employment Office where they were received by the director of this institution Mr. Ardit Demiri. There was a discussion going on, with questions and answers, clarifying the criteria and politics of prompting employment. The women participants also were acknowledged, from the staff of the Job Office on the requests for open vacancies and the procedures of employment. Five of the beneficiaries were referred to a company for employment.

Sesion Fuqizimi / Empowering Session

  Me datë 31.03.2015, Forumi i Gruas Elbasan Elbasan organizoi sesionin fuqizues me gratë përfituese të tre shërbimeve me probleme dhune e social-ekonomike. Ky sesion fuqizues, u realizua ndryshe nga të tjerët duke mos u zhvilluar vetëm brënda ambienteve të shoqatës.Nisur nga fakti se fuqizimi i gruas është i lidhur ngushtësisht me punësimin dhe me […]

Contact US

[contact-form-7 404 "Not Found"]