+355 54 254 516e Hene - e Premte 08:00 -16:00

WFE President, Mrs.Shpresa Banja on the estimation given by the SVERIGES AMBASSAD

WFE President, Mrs.Shpresa Banja on the estimation given by the SVERIGES AMBASSAD

ezgif-5-9ebbb82804.pdf-1 Sweden_Recognition_Shpresa_Banja foto lule

Të dashur miq, kolegë, bashkëpunetorë,
Ju falenderoj nga zemra për urimet tuaja të sinqerta! Përshendes gjithashtu dhe ato që nuk kanë patur mundësi të më urojnë!
Vlerësimi i bërë nga SVERIGES AMBASSAD është shumë i rëndësishëm për mua dhe sidomos për Forumin e Gruas Elbasan që unë drejtoj, për disa arsye:
• Qeveria Suedeze është një ndër donatorët kryesorë sot në Shqipëri në shumë fusha të jetës së vendit;
• Qeveria Suedeze e ka mbështetur Forumin e Gruas Elbasan për mbi 18vjet në mënyrë të pandërprerë për të fuqizuar gratë/vajzat, për të zbutur hendekun që ekziston ndërmjet femrave dhe meshkujve jo vetëm në Qarkun e Elbasanit por dhe në të gjithë Shqipërinë;
• Jam ndër të parët persona që Ambasada Suedeze vlerëson për kontributin e dhënë në lidhje me të drejtat e grave në Shqipëri;
Embassy of Sweden in Tirana AWEN-Albanian Women Empowerment Network Shpresa Banja

***
Dear friends, colleagues and partners,
I thank you heartily for your sincere congratulations! I salute as well those who didn’t have the chamce to congratulate me!
The estimation given by SVERIGES AMBASSAD is very important to me and especially to the Woman Forum Elbasan that I lead, for several reasons:
• The Swedish Government is one of the leading donors in Albania in many areas of the country’s life;
• The Swedish Government has supported the Woman Forum Elbasan for over 18 years in a row in an effort to empower women / girls in order to soften the gap between women and men not only in the Region of Elbasan but also throughout all over Albania;
• I am honored to be among the first people that the Swedish Embassy appraises for the contribution given to women’s rights in Albania.

Contact US

    Your name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message