Qendra e Këshillimit ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune:

  1.  Shërbim social, mjekësor;
  2. Informacione të ndryshme dhe referime;
  3. Asistencë e trajtim psikologjik.