Plani Strategjik për periudhë  2007-2013

Ju lutem shkarkoni materialin më poshtë:

Plani strategjik FGE 2007-2013 (Doc)